– Det är mycket allvarligt när en hel verksamhetskedja som ambulanssjukvården och SOS Alarm missar att fånga upp de brister och risker som finns, säger Socialstyrelsens inspektör Maria Carlund.

I Göteborg har den ökade belastningen på ambulanssjukvården lett till att det ibland saknas ambulanser när någon ringer nödnumret 112. För att ta reda på vilka effekter det har fått för patientsäkerheten har Socialstyrelsen genomfört en granskning av hur ambulanssjukvården och SOS Alarm arbetar med patientsäkerheten och avvikelsehanteringen.

Fungerar dåligt

Det fungerar dåligt, konstaterar myndigheten. Även om avvikelser rapporteras leder det inte alltid till att problemen åtgärdas. Sammanställningar och analyser av rapporterade brister saknas, vilket minskar möjligheten att identifiera riskområden och prioritera dem, konstaterar Socialstyrelsen.

Senast den 30 maj ska ambulanssjukvården och SOS Alarm i Göteborg ha redovisat för Socialstyrelsen hur de ska förbättra riskanalyserna och stärka arbetet med att förbättra patientsäkerheten.