Patienter med cancer behöver stickas ofta under behandlingsperioderna. För att de ska slippa det har onkologkliniken vid Karolinska sjukhuset beslutat att anställa två nya sjuksköterskor.

De ska ersätta några erfarna och mer kompetenta sjuksköterskor som då kan frigöras och lägga mer av sin tid på att lägga perifert insatta centrala katetrar, picc, både på Radiumhemmet och på Södersjukhuset i Stockholm, berättar Lena Sharp, som är områdeschef på Karolinskas onkologklinik.

Stora vinster för patienterna

Målet är att lägga 1 000 picc-line under 2011, vilket är mer än dubbelt så många som under 2010.

– Vinsterna för cancerpatienterna är enormt stora. De slipper massor av stick och har en säker tillgång till en ven under hela sin cancerbehandling. Dessutom kan katetern dras ut direkt efter avslutad behandling, utan operation, säger Lena Sharp.

Kräver särskild utbildning

Det krävs specialistutbildning inom onkologisk omvårdnad för sjuksköterskor som arbetar på Karolinska universitetssjukhusets onkologklinik. Men picc läggs av sjuksköterskor med särskild utbildning för detta. Enligt Lena Sharp ingår picc-line-inläggning inte i specialistutbildningarna, utan det lär sig sjuksköterskor på interna kurser.