Det som från början var en motion från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har nu blivit ett förslag från arbetsmarknadsutskottet till riksdagen, med stöd av Sverigedemokraterna.

Partierna vill att upphandlingsprocesserna förbättras så att personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö inte drabbas när företag som tävlar om offentliga anbud pressar sina marginaler.

Riksdagen diskuterar och fattar beslut i frågan den 9 mars. Sedan är det upp till regeringen att bestämma om och hur man vill jobba vidare med förslaget.

Möjligheter utnyttjas inte

Även om det blir ett ja i riksdagen är det ändå långt till ett eventuellt lagförslag och konkreta förändringar.

Men redan i dag finns det möjligheter för kommunerna att i större utsträckning främja jämställdhet, arbetsmiljö och arbetsvillkor vid upphandlingar som bygger på fri konkurrens, berättar Kristina Malm Jansson, handläggare på Vårdförbundet.

I mars förra året kom en rapport från Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) som visar att just svenska kommuner och landsting är extra dåliga på att beakta andra faktorer än strikt ekonomiska vid upphandlingar, trots att både svensk och europeisk lagstiftning lämnar utrymme för detta.

”Slutsatsen blir att Sverige än så länge ligger efter många jämförbara länder när det gäller att utnyttja möjligheterna att lagstiftningsvägen integrera sociala och etiska hänsyn”, skriver rapportförfattaren Niklas Bruun och resonerar kring om detta beror mest på försiktighet eller brist på politisk vilja, eftersom det inte verkar finnas någon ”övervägd policy” bakom de svenska upphandlarnas agerande.