En kunskapsöversikt kring hot och våld inom vård och omsorg. En närmare granskning av hot och våld kopplat till offentliganställdas tjänsteutövning. Särskilda inspektionsinsatser inom branscher där jämställdhetsperspektivet särskilt behöver uppmärksammas.

Det är några av de frågor som regeringen vill att Arbetsmiljöverket tar tag i för de 3,2 miljoner kronor som verket nu tilldelats.

Regeringen gör nämligen bedömningen att en ”ökad satsning på att förebygga hot och våldsrisker med utgångspunkt från ett jämställdhetsperspektiv innebär ett bra komplement till verkets ordinarie tillsynsverksamhet”.

Arbetsmiljöverkets pressekreterare Catarina Edgars påpekar att anslaget inte ska blandas ihop med verkets budgetering för år 2012, där ytterligare pengar begärdes för att utreda ökningen av anmälda arbetsskador under 2010.