Efter stadigt sjunkande siffror sedan 2003 vände antalet anmälda arbetsskador uppåt igen  2010. Bland annat ökade dödsolyckorna bland arbetstagare med 40 procent, 32 procent fler anmälde arbetssjukdomar och antalet anmälda olyckor på väg till eller från arbetet ökade med 18 procent.

– 2010 ökade anmälningarna jämfört med 2009 men de är fortfarande färre än under 2008. Vi vet ännu inte om det rör sig om ett trendbrott, säger Catarina Edgars, pressekreterare på Arbetsmiljöverket.

Fler inspektörer

Arbetsmiljöverket vill nu ha mer pengar av regeringen: 20 miljoner extra för 2012, 40 miljoner för 2013 och 68 miljoner för 2014 för att kunna fördjupa sig i varför siffrorna vänt uppåt. Pengarna ska  bland annat gå till ökad tillsyn och fler inspektörer.

I budgetunderlaget för 2014 noterar verket att chefer och medarbetare inom vård och omsorg tyngs av psykosociala påfrestningar och att arbetet inom akutsjukvården präglas av högt tempo under tidspress.

Fortsatt tillsyn inom vård

Detta gör att Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta prioritera tillsyn inom området samt samarbetet med Socialstyrelsen för att förbättra arbetsmiljön.

– Vi kommer att ge ut nedbrutna siffror för anmälda arbetsskador inom vård och omsorg men jag kan inte nu säga exakt när det blir, säger Catarina Edgars.