Under veckan har stora demonstrationer organiserats i Wisconsin och Ohio där republikanska guvernörer kommit med förslag om att begränsa offentliganställdas rätt att teckna kollektivavtal.

Tusentals sjuksköterskor kommer att drabbas om lagförslaget i Ohio går igenom och när sjuksköterskornas rättigheter begränsas drabbas också patienterna, säger Kelly Trautner från Ohio Nurses Association, ONA, till Vårdfokus.

– På sjukhus där vi i dag har kollektivavtal har sjuksköterskorna en stark röst och de pratar för omvårdnad. Om rösten tas ifrån dem kommer ledande tjänstemän, utan erfarenhet och kunskap om patienternas bästa att få mer makt över viktiga beslut, säger hon.

Kollektivavtal försvinner

ONA har i dagsläget tecknat 24 kollektivavtal som försvinner helt om lagförslaget i Ohio går igenom. Förslaget är en del av ett omfattande sparpaket. Syftet är enligt ledande republikanska politiker att skapa snabbare beslutsvägar och öka flexibiliteten. Men ONA och andra fackförbund som organiserar offentliganställda ser det som en direkt attack mot fackföreningarna och den grundläggande demokratiska rättigheten att organisera sig.

När republikanerna vann det amerikanska kongressvalet i november förra året höjdes tonläget mot fackförbunden och de offentliganställda. Republikanska politiker tog över guvernörsposterna i flera delstater, bland annat i Wisconsin och Ohio.
– Vi förstod under valperioden att något var på väg att hända, men vi insåg inte att det skulle bli så här drastiskt, säger Kelly Trautner.

Offentliganställda under attack

Redan i december inledde USA:s största fackförbund för offentliganställda, AFSCME, en nationell kampanj till de offentliganställdas försvar. AFSCME, som har 1.6 miljoner medlemmar, anser att det pågår en smutskastning från republikanska politiker och konservativ media och bedriver sin motkampanj under rubriken ”stoppa lögnerna, offentliganställda under attack”.

På kampanjens hemsida finns bland annat en dramatisk video som visar ett nyhetsinslag där offentliganställda får skulden för USA:s dålig ekonomi. AFSCME försöker slå tillbaka med fakta och information och har under veckan organiserat demonstrationer i hela USA till stöd för  ”bröder och systrar” i Wisconsin och Ohio.

Lagförslagen som ska begränsa de offentliganställdas rätt att organisera sig håller på att drivas igenom i en rasande fart. Redan nästa vecka väntas politikerna i Ohio fatta beslut i frågan, berättar Kelly Trautner.

Upplever du att ni fått stöd från allmänheten i era protester?
– Till en början hade vi inte så mycket stöd. Men nu upplever jag att medborgarna i allmänhet börjar förstå att det här kommer att påverka dem också.

Klicka här och titta på den dramatiska kampanjvideon från AFSCME "Stop the lies"