I undersökningen konstateras att många unga är i farozonen för att få sexuellt överförda sjukdomar.

370 studenter i Uppsala har svarat på frågor om sexualvanor och inställningen till preventivmedel.

• 20 procent har ett riskbeteende när det gäller alkoholintag i samband med sex och många partners.
• 30 procent använde kondom vid det senaste samlaget.
• 47 procent av dem som använde kondom gjorde det för att undvika könssjukdom.
• 77 procent anser att det skulle vara allvarligt att få klamydia.
• 90 procent vet att klamydia är en mycket smittsam sjukdom.

Många unga vuxna blir varje år smittade med sjukdomar som de kunde ha undvikit om de hade använt kondom, konstaterar smittskyddsläkaren i Uppsala Staffan Sylvan.

– Man måste komma ihåg att ens partner ofta har andra partners och då finns risken att det uppstår en smittkedja, säger Jennie Nordberg, som arbetar med förebyggande arbete mot sexuellt överförbara infektioner inom landstinget i Uppsala.

Landstinget samarbetar med skolhälsovården, frivilligorganisationer samt Nationella hivrådet för att ändra attityden till användandet av kondom.

– Kondomen ska vara självklar när man träffar en ny partner, liksom när man är på resa och träffar nya sexkontakter, säger Anneli Karlsson, projektledare för ”Kondomera mera!” som är ett projekt som vänder sig till målgruppen studenter.

Målet med projektet är att minska antalet sexuellt överförda infektioner genom att sprida information bland studenterna genom olika kanaler.