Enligt Statens folkhälsoinstitut lever 400 000 barn i Sverige med föräldrar som har en riskabel alkohol- och narkotikakonsumtion. Under nästa vecka arrangerar, CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, tillsammans med bland andra Ersta diakoni och IOGT-NTO,  en kampanj för att uppmärksamma barn till föräldrar som missbrukar.

– Vi vill på olika sätt nå barn med budskapet att det finns hjälpa att få: i skolhälsovården, socialtjänsten, hos olika stödgrupper och på nätet. Men det största problemet är att få barnen att våga berätta hur de har det, säger Nicklas Kartengren, projektsamordnare på CAN.

Lagreglerad skyldighet

Han anser att det finns hjälp att erbjuda barnen, men att rutinerna brister – både inom socialtjänsten och inom sjukvården. Detta trots att det sedan 2010 finns en lag som heter lex Therese som säger att de som arbetar i vården är skyldiga att ta särskild hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om en förälder är missbrukare, svårt sjuk, har en psykisk sjukdom eller oväntat dör.

Förra året infördes också nya paragrafer i hälso- och sjukvårdslagen och i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område med liknande innehåll. Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta barnets behov. Men i Sverige är det svårt att implementera, säger Nicklas Kartengren.

– Till exempel frågar inte personal inom vuxenvården systematiskt missbrukare om de har barn. Och här i Sverige blev resultatet av den nya lagen ett medlemsblad från Socialstyrelsen, medan de i Norge byggde upp ett kansli för att ta tillvara på barnens behov.

Pågår hela nästa vecka

Kampanjen, som heter Var femte barn, inleds den 13 februari och pågår under hela nästa vecka. Aktiviteter kommer att äga rum på olika håll i landet.

Inspirationen kommer från USA och Storbritannien som i flera års tid har arrangerat Children of alcoholics-week.