– Tandläkare ser munnen och tänderna, men glömmer bort kroppen. Läkare å sin sida ser kroppen, men glömmer bort munnen. Som om det inte finns en koppling mellan oral medicin och medicin i övrigt, säger Rutger Persson, professor i oral hälsovetenskap, och en av forskarna bakom studien.

2 000 personer mellan 60 och 90 år har följts under flera år, och studien visar att risken för höft- och handledsfrakturer är fyra gånger så stor för personer med osteoporos.

För dem som har enbart parodontit är risken två gånger större än bland dem som inte har någon av åkommorna. När båda faktorerna förekommer ökar risken för frakturer på handleden eller höften med runt tio gånger.

Forskarna vet  ännu inte vilka de biologiska sambanden är mellan osteoporos och parodontit, men det kan vara samma mekanism som ligger bakom båda sjukdomarna. Patienter med ökad nedbrytning av benvävnad på grund av infektioner drabbas i högre utsträckning av parodontit. Omvänt drabbas patienter med tandlossning lättare av osteoporos.

Samband med sjukdomar

Rutger Persson har i tidigare forskning sett ett samband mellan parodontit och hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och osteoporos – sjukdomar som orsakas av infektioner som i sin tur sätter i gång en kronisk inflammatorisk process. Inflammationerna kan drivas av samma bakterier som orsakar parodontit.

– Forskningen visar att personer med grav parodontit är riskpatienter för hjärtinfarkt – så det sambandet är redan belagt. Genom att testa patienter med tecken på tidig parodontit för till exempel diabetes och hjärt-kärlsjukdomar skulle alltså allvarlig sjukdom kunna förebyggas, säger han.

Kan påverka övriga organ

Även behandling av parodontit kan förebygga allvarlig sjukdom. Parodontit orsakas av en infektion. En fråga forskarna ställer sig är om kroppen i och med tandlossningen har tagit hand om infektionen eller om den sprider sig till övriga kroppen.

– Vi studerar hur mycket inflammation i munnen man kan ha utan att det får effekter på övriga organ, säger Rutger Persson.

Socialdepartementet har visat intresse för forskningsresultaten, bland annat för att belysa effekterna av tandvårdsförsäkringen.