Så tidigt som i den tionde graviditetsveckan har högre koncentrationer av fritt fosterhemoglobin (HbF) samt alfa-1-microglobulin uppmätts i kvinnornas blod.

Hög träffsäkerhet

Enligt Ulrik Dolberg Anderson, läkare vid kvinnokliniken på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, har dessa två markörer i kombination en hög träffsäkerhet. Inga andra markörer kan förutsäga preeklampsi så tidigt under graviditeten.

Orsaken till preeklampsi är fortfarande okänd, men lundaforskarnas teori är att det tidigt i graviditeten uppstår ett läckage av fritt hemoglobulin till mammans blod. Detta kan då skada moderkakan och ge olika symptom hos den gravida kvinnan.

Lång väntan

En medicinering av kvinnor med förhöjda halter av alfa-1-microglobulin skulle eventuellt kunna minska symptomen och förskjuta tidpunkten för förlossningen. Men Ulrik Dolberg Anderson medger att en sådan medicin ligger många år framåt i tiden.

– Studien bygger på blodprov från 96 patienter och nu ska vi gå vidare till en större studie på 600 patienter för att försöka bestämma vilken roll hemoglobin spelar i preeklampsi. Därifrån till att framställa ett läkemedel är det en lång väntan, säger han.

Artikeln har antagits, men ännu inte publicerats, i Journal of Obstetrics and Gynecology.

Preeklampsi kan yttra sig på flera sätt, från ganska milda symtom med högt blodtryck och protein i urinen till livshotande tillstånd med krampanfall.