I fem av landets landsting och regioner finns i dag inga slutenvårdsplatser alls för barn.

Siffrorna kommer från Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009, och gäller åren 1995 till 2007, samma år som en regeringssatsning på barn och ungdomspsykiatri startade. Men i den har insatserna främst gått till barn med lättare psykisk ohälsa som inte är i behov av slutenvård, rapporterar Ekot.

I en rapport som kom vid årsskiftet konstaterade Socialstyrelsen att barn i behov av psykiatrisk slutenvård i stället kunde hänvisas till behandlingshem där de varken får den  medicinska behandling eller det professionella bemötande som de behöver.