Ekonomidirektören, personaldirektören och chefen för serviceförvaltningen är tre av de senaste cheferna som lämnat höga poster inom landstinget i Dalarna, det visar en lista på avhopp som Dalarnas tidning sammanställt.

Gemensamt för flera av cheferna som slutat är att de är yngre och att de har rekryterats utifrån. Att rekrytera chefer från andra verksamheter har varit en ambition hos landstingledningen.

– En reflektion är att det kan vara svårt att ta in någon utifrån till en organisation som är politikerstyrd, säger Kerstin Erlandsson, Vårdförbundets avdelningsordförande i Dalarna.

Nej till förändring

Hon säger också att uppgiften som flera nya chefer haft, att införa nya arbetssätt, mött stort motstånd ute i verksamheterna. Vad chefsavhoppen beror på och hur Dalarna i framtiden ska kunna behålla chefer blir nu en fråga för landstingets revisorer att titta på.

Flera av cheferna som slutat har köpts ut för dyra pengar och det i en tid då landstinget i Dalarna går igenom en djup ekonomisk kris. Senare i dag kommer landstingsledningen att presentera ett omfattande sparpaket.