På torsdagen meddelade landstinget i Kalmar län att man polisanmält ett misstänkt dataintrång i ett patientjournalsystem på en hälsocentral i södra länsdelen. Det var vid en rutinmässig kontroll av loggfiler som intrånget upptäcktes. Efter en internutredning beslutades att intrånget var av sådan karaktär att det polisanmäldes.

– Vi har polisanmält en händelse ja, men eftersom det bara handlar om en misstanke om brott vill jag inte kommentera saken ytterligare, säger primärvårdsdirektören Lars Mattsson.