–  Dengueviruset sprids av myggor som är dagaktiva, vad det handlar om är att försöka undvika att bli myggbiten, säger Åke Lundkvist laboratoriechef vid Kunskapcenter för mikrobiologisk beredskap vid Smittskyddsinstitutet.

Denguefeber är en av världens mest snabbväxande infektioner. Nu ser smittskyddsexperterna en dramatisk ökning av viruset framför allt i Syd- och Mellanamerika. Här har utbrotten på senare tid varit både omfattande och allvarliga med många dödsfall.

Sjukdomen är oftast relativt godartad. Vanliga symptom är feber, huvudvärk, muskel- och ledsmärtor, men den som tidigare haft smittan och får den igen kan bli mer allvarligt sjuk. Det finns också mer aggressiva former av dengueviruset.

Svenskar smittas i Thailand

Lokalbefolkningen drabbas alltid hårdast, men även turister riskerar att insjukna. Bland svenskar är det vanligast att bli smittad i Thailand. Förra året rapporterades 151 fall av denguefeber bland svenska utlandsresenärer, varav hälften hade blivit smittade i Thailand.

–  Ju mer dengue vi har i världen, desto viktigare är det att tänka på var man reser och på att skydda sig från myggbett, säger Åke Lundkvist.