Sjuksköterskan Lise-Lotte Edwall vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har i sin avhandling studerat rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan.

Hon har dokumenterat samtal mellan diabetessjuksköterskor och patienter och funnit att samtalen fokuserar på de problem och symtom som patienten upplever. Genom samtalen kan sjukdomsrelaterade komplikationer upptäckas och förebyggas.

Men fotegenvård diskuteras bara om det finns några problem, vilket  gör att komplikationer ibland missas. Studien visar att patienterna, trots regelbundna rutinbesök, har svårt att utföra egenvården av fötterna på rätt sätt.

Under observationstiden, som var fyra år, ökade antalet komplikationer i form av nerv- och kärlskador på fötterna. Lise-Lotte Edwalls slutsats är att en del av problemen hade kunnat förebyggas om patienterna hade skött sina fötter på ett bättre sätt. Det talar för att samtal om fotegenvård alltid ska ske i vårdmötet, även om patienten saknar problem och inte själv tar upp det.