Lagen är till för att skydda patienter i Europa från falska läkemedel, men har, som Vårdfokus skrev om i går, fått kritik för att också försvåra distributionen av lagliga kopierade läkemedel till behövande u-länder.

Enligt Marisa Matias, som lett parlamentets arbete med lagen, är uppskattningsvis en procent av alla läkemedel som säljs lagligt i Europa förfalskade. Sedan 2005 har det skett en 400-procentig ökning av antalet beslagtagna förfalskade läkemedel.

Godkända internetapotek

För att förhindra att falska läkemedel kommer in i den lagliga distributionskedjan kommer förpackningar med medicin att börja märkas med säkerhetsdetaljer, som ett nummer som gör det möjligt att spåra förpackningen till en särskild tillverkare.

Försäljningen av läkemedel över internet ska också regleras. Godkända internetapotek ska ha en gemensam logotyp så att de går att känna igen för konsumenterna.

När ministerrådet formellt godkänt lagändringen har EU:s medlemsländer 24 månader på sig att anpassa sina nationella lagar efter de nya EU-reglerna.