Utredningen som ligger bakom den nya lagen om patientsäkerhet fick under remissrundan mycket kritik, inte minst från Vårdförbundet, för förslaget att Socialstyrelsens beslut inte skulle gå att överklaga.

Socialminister Göran Hägglund valde att inte ta in en sådan ordning i den nya lagen, men meddelade i samband med att lagrådsremissen presenterades, att frågan skulle utredas vidare. Möjligheten att överklaga skulle utredas, både för patienter och anhöriga som inte får gehör för sin klagan, och för anställda och vårdgivare som eventuellt drabbas av kritik eller påföljder.

Frågan började också beredas på departementet och i första vändan utlovades en departementsskrivelse med förslag under hösten. Redan före jul fanns det också ett i princip färdigt förslag.

Efter jul lät det som om det bara var några mindre synpunkter från justitie- och finansdepartementen som skulle vägas in, men sedan dess har fler och fler departement kommit med synpunkter och ett slutgiltigt förslag tycks alltmer avlägset.