Regeringen vill hjälpa landsting och kommuner i arbetet med att införa fritt val av hjälpmedel för äldre och personer med funktionsnedsättning. Därför beslutade man på torsdagen att tillsätta en särskild utredare som ska lämna förslag på hur detta system för fritt val ska utformas.

Bland utredarens huvuduppgifter finns följande:

  • Föreslå lösningar för hur fritt val ska införas för att öka brukarens handlingsutrymme.
  • Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan föreskrivare, brukare och leverantörer.
  • Föreslå hur förutsättningarna för ökad valfrihet ska kunna förbättras utifrån rådande ansvarsfördelning mellan huvudmännen.

Senast den 2 december 2011 ska utredaren redovisa sitt arbete.