–  Jag är förvånad och glad. I två års tid har vi försökt påverka arbetsgivaren och påtala vilka orimliga konsekvenser det nya lönesystemet får, men de har inte lyssnat på oss. Nu verkar det som om uppmärksamheten kring de sänkta lönerna har gjort att sjukhusledningen har ändrat sig, säger Annika Gunnestad, ordförande för Vårdförbundets avdelning Karolinska Solna.

Vårdfokus har rapporterat om protester från sjuksköterskor på hjärtintensiven vid Karolinska Huddinge och om sjuksköterskor som i protest sagt upp sig från neonatalavdelningen på Danderyds sjukhus, där de anställda också tillhör Karolinska och drabbas av de nya reglerna.

Lägre lön med ny modell

Redan för två år sedan sade arbetsgivaren upp den gamla poängmodellen och nyligen skrev Vårdförbundet motvilligt under det nya avtalet.
 
Den gamla modellen var rörlig. Arbetspass som var svåra att bemanna gav högre lön. I den nya modellen skulle ersättningarna för ob bli fasta. I praktiken skulle det leda till inkomstsänkningar på mellan 1 000 och flera tusen kronor för omkring 1 400 sjuksköterskor och undersköterskor på 29 arbetsplatser inom Karolinska universitetssjukhuset.

Lovar se över grundlönerna

Nu stoppar alltså sjukhusledningen införandet av det nya lönesystemet. I ett brev till Vårdförbundet förklaras att grundlönerna ska ses över och att införandet av ett nytt lönesystem därför inte kommer att ske förrän efter sommaren.

– Vi hoppas att avsikten med att se över grundlönerna är att ingen ska behöva förlora lön på ett nytt lönesystem, säger Annika Gunnestad.

Hon är nöjd med att sjukhusledningen har backat i frågan och säger att det är bättre sent än aldrig.

– Ledningen har väl sett vilken oro det här nya lönesystemet har skapat och förstått att de riskerar att bli av med kompetent personal.

Samma ersättning till alla

Sjukhusledningen står dock fast vid att det behövs en ny ersättningsmodell för obekväm arbetstid eftersom det tidigare systemet med ett stort antal olika poängmodeller som tillämpas på olika sätt anses som orättvis. Dessutom är det svårt att ha kontroll över kostnaderna.

Avsikten med den nya modellen är att alla ska ha samma ersättning oavsett grundlön. Det tidigare systemet gav mer i ersättning till dem som hade högre grundlön.

Men innan ett nytt system införs vill sjukhusledningen alltså först se över grundlönerna.