I början av förra året sade Vårdförbundet upp alla avtal med Vårdföretagarna på grund av att anställda inom den privata vården var missnöjda med löneutvecklingen, arbetstiderna och inflytandet. Nu har bläcket precis torkat på ett nytt avtal. 

Vem avtalet gäller för

Det nytecknade avtalet gäller för drygt 4 000  anställda inom privat äldreomsorg, vård, behandlings- och omsorgsverksamhet som tillhör avtalsområde E och F.

Detta är det största avtalsområdet och kan därför bli vägledande för övriga privatavtal.

Vårdförbundet har i dag drygt 5 500 privatanställda medlemmar som går under Vårdföretagarnas fyra olika avtal.

De flesta privatanställda medlemmarna finns i Stockholm, Västra Götaland och i Region Skåne.

Din nya lön

Precis som det tidigare avtalet är det nya inte nivåbestämt. Det innebär att de centrala parterna inte har förhandlat fram någon siffra, i stället är det upp till arbetsgivarna att fatta beslut om löneökningar.

Sifferlösa avtal har tidigare fungerat dåligt inom den privata vården. Löner har på flera håll satts godtyckligt och utan motivering. Men nu har tydliga krav på hur löneprocessen ska gå till ute på arbetsplatserna skrivits in i avtalet.

Som anställd har du nu rätt till:

  • En genomgång av avtalet och information om företagets ekonomi.
  • Tydliga lönekriterier som visar vad arbetsgivaren värderar.
  • Ett lönesamtal där du ska få chansen att prata om vad du tillför verksamheten.
  • En tydlig motivering till din nya lön

– Här finns en win-win situation. För företagarna kan lönen bli ett verktyg för att öka produktiviteten. Som medarbetare kan du påverka din lön med din arbetsinsats, säger Oskar Falk, ombudsman på Vårdförbundet.

Om ett företag inte sköter löneprocessen på rätt sätt bryter det mot avtalet. Då kan de centrala parterna gå in och förhandla fram en nivå för just det företaget.

Om en enskild medarbetare inte förstår motiveringen till sin nya lön kan hon eller han få ett nytt förstärkt lönesamtal där representanter från Vårdförbundet och arbetsgivaren sitter med.

Hur ska ni kunna kontrollera att företagen sköter löneprocessen enligt avtalet?

– Den största resursen för att kontrollera att den efterföljs är medlemmarna själva. De måste signalera till förbundet om det inte fungerar, säger Oskar Falk.

Deltidsarbete och övertid

Arbetstider, särskilt för anställda på deltid, har varit en  av de mest omdiskuterade frågorna under förhandlingarna. Enligt det nya avtalet får deltidsarbetare övertidsersättning på alla röda dagar och storhelger (påsk, midsommar, jul och nyår). Men övertid på vardagar räknas fortfarande som mertid.

Övriga villkor – nyheter

  • Föräldraledighetstillägget utökas från tre till fem månader.
  • Ob-ersättningen höjs med 3,5 procent och hamnar nu mellan 18,90 och 94,30 kronor per timme, beroende på tidpunkten för övertidsarbetet.
  • Ersättningen för jour höjs med 8 procent (beredskapsersättningen höjs inte).
  • En kompetensbilaga uttrycker hur företagen ska jobba med kompetensutveckling.

Detta fick Vårdförbundet inte igenom

  • Att ob-ersättning betalas ut under övertid.
  • Tydligare reglering för vad som ska gälla vid enskilda överenskommelser, i dag missbrukas detta av vissa arbetgivare.
  • Att anställda ska ha rätt att besöka hälso- och sjukvård under arbetstid.