Hittills har minnesforskningen oftast fokuserat på en faktor som förklaring till att minnet åldras, som till exempel att man med åldern blir allmänt långsammare i tanken. Men det tror inte nyblivne doktorn Ola Sternäng och hans forskarkolleger på. De anser att det är en kombination av flera kritiska faktorer som kan försämra minnet, som till exempel ålder, kön och livsstil.

De har följt minnesprestationen hos 1 800 personer i åldrarna 35 till 80 år i fem år och noterat hur faktorerna ålder, kön, genen apo E (inblandad i transporten av blodfetter) samt kolesterol och triglycerider har påverkat minnet.

– Vi kan konstatera att det är vissa kritiska kombinationer som påverkar minnet negativt. Dessa verkar också vara olika för olika typer av minne.

Avhandlingen Individual differences in the aging memory: Mediation accounts, moderators, and contextual factors lades nyligen fram vid Stockholms universitet.