I går presenterade regeringen det så kallade omvårdnadslyftet. En miljard kronor ska satsas under fyra år framöver på att stärka kompetensen bland undersköterskor och vårdbiträden som arbetar inom äldreomsorgen.

Från 2012 ska det också bli möjligt att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar med mer specialiserade arbetsuppgifter.

Men det här räcker inte anser Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening som båda välkomnar ett omvårdnadslyft, men vill se en större satsning på specialistsjuksköterskor för äldre.

För få specialistsjuksköterskor

Regeringens utbildningssatsning måste inrymma även specialistsjuksköterskeutbildning för äldre, enligt Svensk sjuksköterskeförening som pekar på att år 2008/09 var det bara 38 sjuksköterskor som tog specialistexamen med inriktning mot vård av äldre.

Det finns kunskap om multisjuka äldres behov, men kunskapen tillämpas inte ute i vården, anser Svensk sjuksköterskeförening.

Vill skapa äldrehälsovård

Vårdförbundet vill också gå flera steg längre än regeringen och föreslår att det skapas en äldrehälsovård med mödrahälsovården och barnhälsovården som förebilder.

– Låt oss skapa en äldrehälsovård som bygger på samma principer som mvc och bvc, med specialistsjuksköterskor för vård av äldre som leder arbetet, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Hon anser att specialistsjuksköterskor inom äldrevård även behövs som ledare och kunskapsspridare inom all typ av vård och omsorg för äldre.