– I dag finns inget kommersiellt på marknaden med mikrovågsavbildning, en teknik där man skickar in mikrovågor i kroppen, mäter hur de sprider sig och utifrån spridningsfälten sedan räknar ut hur det ser ut inuti kroppen, berättar Magnus Otterskog, projektledare och verksam inom forskningsprofilen Intelligenta sensorsystem, ISS, på Mälardalens högskola i Eskilstuna/Västerås.

Flera fördelar

Det finns flera fördelar med en mammografiteknik som bygger på mikrovågor. Bilderna blir mer detaljerade än med röntgen vilket gör det lättare att skilja mellan frisk och sjuk vävnad och alltså leder till en säkrare diagnos. Mikrovågor ger inte heller upphov till joniserande strålning, som i värsta fall kan orsaka cancer.

Till sist är hårdvaran till mikrovågsavbildning billigare än röntgenutrustning och kräver dessutom inte något skydd för personalen som hanterar den.

Forskningsprojektet Mamacell har fått över 1,6 miljoner kronor i bidrag från bland andra KK-stiftelsen.