Men fortfarande återstår en bit. I förfjol, det vill säga 2009, var löneskillnaden mellan könen 14,8 procent. Det innebär att på varje hundralapp som en man drog in tjänade kvinnan i genomsnitt 85 kronor och 20 öre.

Tas hänsyn till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden endast 5,5-6 procent, beroende på vilken statistisk metod som används, enligt ett pressmeddelande från Medlingsinstitutet.

Under 2010 dämpades löneökningstakten till 2,4 procent medan reallönerna enligt Medlingsinstitutets bedömning ökade med drygt 1 procent. Det var en väsentligt lägre ökning av reallöneökningarna än under 2009. Över en längre period med 1995 som basår ökade dock reallönerna med 45 procent.