I början av förra året sade Vårdförbundet upp avtalen med Vårdföretagarna eftersom drygt 5 500 medlemmar anställda på bland annat privata sjukhus, äldreboenden och inom ambulansen var missnöjda med löneutveckling, arbetstider och inflytande. Det gamla avtalet slutade gälla vid årsskiftet, men parterna har hittills inte lyckats komma överens om ett nytt.

Nu börjar det dra ihop sig. I dag ska Vårdförbundet och Vårdföretagarna träffas för intensiva förhandlingar. När det gäller lön verkar berörda medlemmar åter igen få ett icke nivåbestämt avtal, men ett bättre sådant, enligt ombudsmannen Oskar Falk. 

Vad gör det här sifferlösa avtalet bättre än det förra?

– Det innehåller möjligheten för parterna att förhandla fram en siffra för företag som inte sköter den centrala löneprocessen med lönesamtal och lönekriterier. Vi har också arbetat fram helt andra skrivningar med ett bättre skydd för de enskilda medlemmarna.

Arbetstider en knäckfråga

Arbetstider har varit en tuff fråga i förhandlingarna enligt Oskar Falk. Bland annat vill Vårdföretagarna att arbete på lördagar och helgdagsaftnar ska räknas som mertid för dem som arbetar deltid. Vårdförbundet vill att det ska räknas som kvalificerad övertid.

Hur stor är chansen att ni kommer överens i dag?

– Jättebra fråga, jag vet inte. Vi vill såklart ha de bästa möjliga villkoren för våra medlemmar.