– De finska resultaten stärker de signaler vi har fått i Sverige om ett eventuellt samband mellan narkolepsi och Pandemrix, säger Ingemar Persson på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket för nu en diskussion med Socialstyrelsen om hur de här resultaten ska tolkas och om de nuvarande rekommendationerna för vaccinering behöver ändras. Där sägs bland annat att barn som tillhör de medicinska riskgrupperna bör vaccineras.

De preliminära resultaten från den svenska utredningen beräknas vara klara inom en månad. Enligt Ingemar Persson är det ett mer komplicerat arbete än i Finland eftersom det inte går lika snabbt och enkelt att få fram statistik från det svenska diagnosregistret. Sverige har inte heller ett vaccinationsregister på samma sätt som i Finland.

Under de närmaste månaderna kommer de preliminära resultaten av den finska studien att granskas närmare både i Finland och i Sverige för att man ska försöka förstå mer om de bakomliggande orsakerna och sambanden.

Totalt i Europa har omkring 31 miljoner människor vaccinerats med Pandemrix. Hittills är det bara i Sverige, Finland och på Island som man sett en ökning av antalet fall av narkolepsi bland barn under den perioden.

– Därför försöker vi också utreda om det finns andra faktorer som har påverkat att vi har fått fler narkolepsifall just här, säger Ingemar Persson.