”Sjuksköterskor och präster borde tjäna gratis” skrev han i sitt svarsbrev och förklarade att ”fruntimmer” som sköter sjuka utan betalning gör det betydligt bättre än lejd personal.

Det är sjukpensionerade sjuksköterskan Eva Hallberg i Listerby som för Blekinge läns tidning berättar att hon äger en kopia på det brev som Alfred Nobel skickade sjuksköterskorna för 115 år sedan.

Ärvde av äldre syster

Eva Hallberg, som är ordförande för Pensionärsföreningen för barnmorskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor i Ronneby fick ärva brevet av en 96-årig sjuksköterska som kallades syster Ester. När hon läste innehållet blev hon väldigt upprörd.

I slutet av 1800-talet var sjuksköterskeyrket ofta ett kall, ytterst lågavlönat och befriat från några som helst pensionsvillkor. Alfred Nobel är bara en av alla kända och rika personligheter som fick ta emot brev med vädjan om ekonomiskt stöd. Hans avvisande till trots lyckades sjuksköterskorna bilda sin pensionskassa just 1896.