Skånes ordförande, Pia Arndorff, Västra Götalands ordförande Sineva Ribeiro och ordföranden i Norrbotten, Katarina Johansson kandiderar alla tre till ordförandeposten. Den fjärde personen, Geza Bari, är sjuksköterska i Södermanland och saknar erfarenhet från fackligt arbete.

I går gick nomineringstiden ut och nu tar valberedningens arbete vid. Så småningom ska den presentera ett namn för kongressen som äger rum den 5 maj.

Även posterna som Vårdförbundets två vice ordförande har lockat flera. Sju personer kandiderar och förutom de fyra som vill bli ordförande är det: Anna Andersson från Stockholm, Kristina Nyström från Östergötland och Annika Wåhlin från Blekinge.

26  personer är nominerade till de  åtta platserna som ledamöter i styrelsen.

På Vårdförbundets hemsida finns personliga presentationer av nästan alla nominerade till posterna som ordförande, vice ordförande och styrelseledamot.