Partiet anser att det är för sent att få veta om det är något fel på barnet först i vecka 18, då ultraljudsundersökningen nu görs. Den norska barnmorskeföreningen anser att gränsen för fri abort i så fall i konsekvensens namn samtidigt bör höjas till vecka 16, rapporterar Världen idag.

Kristeligt Folkepartis ledare Dagfinn Höjbråten säger till tidningen att  en systematisk screening i vecka tolv framstår som en organiserad jakt på tecken som kan tyda på Downs syndrom och hänvisar till en undersökning för några år sedan som visade att en så tidig rutinmässig scanning ger få medicinska vinster.

Handikappförbundet och flera föräldranätverk har reagerat kraftigt mot förslaget. Men Arbeiderpartiet hävdar att ett kromosomfel inte automatiskt ska betyda abort och tänker inte höja abortgränsen. Bakgrunden är att biotekniklagen är under revision.