Trots att utbildningen i huvudsak kommer att vara nätbaserad ska innehållet vara detsamma som för övriga sjuksköterskeprogram på högskolan.

– Vi har lång erfarenhet av att utbilda sjuksköterskor på distans med nätbaserade undervisningsmetoder så det är inte på något sätt någon försöksverksamhet, säger Roland Svensson som ansvarar för vårdutbildningarna på Mälardalens högskola.

Även om studenterna till stora delar kommer att genomföra sin utbildning sittandes framför bildskärmen kommer självklart de praktiska övningsmomenten och de verksamhetsförlagda praktikavsnitten ske på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdenheter.