Så sent som i slutet av förra året sa Allianspartierna nej till att ge riktlinjer för bemanningen på demensboenden. De gick emot en majoritet i socialutskottet bestående av socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister och sverigedemokrater som hade uttalat att de var för att ta fram riktlinjer. De gjorde det i samband med att de antog förslaget om nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom från Socialstyrelsen. 

Nu har regeringen tänkt om. Barn- och äldreministern Maria Larsson skriver i ett pressmeddelande att Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna i frågor om organisering, till exempel för bemanning, av särskilda boenden för personer med demenssjukdom.

Statens vägledning otillräcklig

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Maria Larsson att Socialstyrelsens granskning av demensboenden i november förra året visade att skräckexemplet Öjagården i Piteå, där larm ersatt personal, inte var någon enskild händelse.

”Kommunerna har inte fullt ut klarat att hålla en godtagbar nivå, och statens vägledning på området är inte tillräcklig”.