Tekniken, som har utvecklats av några Lundaforskare,  bygger på mönsteranalys av biomarkörer – eller proteinmolekyler – i blodet, vilket gör det möjligt att få fram information om vilken cancertyp patienten lider av och hur sjukdomsprognosen ser ut. Tillsammans med en kartläggning av tumörcellernas genom öppnas flera möjligheter.

En är att ta reda på hur svar på olika behandlingar kan relateras till specifika gener. En annan är möjligheten att fastställa vilka patienter som löper risk att drabbas av metastaser.

Minskat lidande

Enligt Carl Borrebaeck, professor vid Lunds tekniska högskola, får alla kvinnor i dag samma kraftiga behandling, men med den nya tekniken kan terapin varieras beroende på patientens riskprofil.

Förutom att det sparar en hel del pengar leder en förbättrad diagnostik till färre biverkningar och minskat lidande.

Projektet har fått 25 miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova med målet att det ska vara i kliniskt bruk inom två år.