Bakom etableringen av Swedage ligger Fas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, en myndighet som har till uppgift att stödja och främja forskning. Fas har sedan tidigare deltagit i ett europeiskt nätverk, Era-age, med syfte att både samordna europeisk äldreforskning och att sprida resultat av äldreforskning.

Det ny svenska nätverket Swedage ska arrangera årliga träffar och sprida information om äldreforskning.

Fas är en myndighet under socialdepartementet, med utbildningsdepartementet som ansvarigt för forskningsfrågor.