– Arbetsmiljön på akuten är hemsk. Det var rena kalabaliken när vi gick runt där med Arbetsmiljöverket, säger Liv Andersson, huvudskyddsombud för Vårdförbundets sektion Karolinska Huddinge.

Det var för drygt en vecka sedan som Arbetsmiljöverket inspekterade akutmottagningen för att på plats se hur den pågående ombyggnationen påverkar arbetsmiljön.

Kaos råder

I sin rapport beskriver Arbetsmiljöverket en närmast kaosartad arbetssituation:

• Det är mycket trångt på akutmottagningen med patienter och anhöriga överallt. Bårar och britsar på bägge sidor i samtliga korridorer gör det svårt för personalen att utföra sitt arbete och gör att utrymningsvägarna upplevs som osäkra.
• Ventilationen är dålig och det kommer mycket damm från byggarbetsplatsen.
• Det uppstår ofta hot och våldssituationer till följd av långa väntetider och trängsel.
• Undertaket är bortplockat vilket gör att ljudnivån är extremt hög.
• Det är svårt att komma fram till akutrummet vid akuta situationer.
• Alla yrkesgrupper uppger att arbetsbelastningen är mycket hög.

Huddinge sjukhus planerade att genomföra ombyggnationen av akutmottagningen med oförändrad verksamhet. Problemen med att hålla den dagliga verksamheten igång, samtidigt med ombyggnationen, ökade när man hittade asbest i byggmaterialet och blev tvungen att utöka byggområdet.

När fastighetsförvaltaren meddelade att man samtidigt med ombyggnationen tänkte göra ett stambyte fick vårdenhetscheferna nog och avsade sig arbetsmiljöansvaret för ombyggnationen som då gick över på verksamhetschefen.

Ingen riskbedömning

Arbetsmiljöverket konstaterar att sjukhuset inte har gjort någon riskbedömning av den pågående asbestsaneringen och skriver att man överväger att besluta om ett föreläggande som innebär att sjukhuset måste göra en riskbedömning och redovisa hur man ska komma till rätta med de problem som finns.

– Vi hoppas att det här sätter lite press på arbetsgivaren. Kanske kan man se över om det går att lyfta ut en del av verksamheten eller se om det finns andra lokaler som kan användas under tiden som bygget pågår, säger Liv Andersson.

Enligt Vårdförbundet och de andra fackliga organisationerna har sjukhusledningen inte heller haft någon samverkan kring den rådande arbetssituationen.

– Om sjukhusledningen hade samverkat och gjort en riskbedömning hade kanske en del av problemen kunnat förutses och förebyggas, säger Liv Andersson.

Före den 7 mars ska sjukhuset inkomma med sitt svar till Arbetsmiljöverket.

- Helst skulle jag vilja se att det gick lite fortare. Personalen har en hemsk situation, jag har aldrig sett något liknande tidigare, säger Liv Andersson.