Landstingsdirektören Kerstin Stikå Mjöberg och hennes närmaste kollegor har haft 15 dagar på sig att ta fram en plan för hur landstinget i Dalarna ska ta sig ur den ekonomiska krisen. Förslagen, som presenterades i dag, påverkar både utbudet av vård i Dalarna och sjukvårdspersonalens arbetssituation. Bland annat kommer alla lokala avtal att sägas upp.

– Vi måste se över vad vi har råd att erbjuda. Vi har vissa anställningsvillkor i dag som är mer generösa än de som finns i de Allmänna bestämmelserna, sade Kerstin Stikå Mjöberg under en presskonferens på eftermiddagen.

Vikarier sägs upp

Anställningsstopp har redan införs. Verksamhetscheferna kommer dessutom att få i uppdrag att göra sig av med så många som möjligt av de 550 vikarier som i dag jobbar inom landstinget och hitta sätt att klara vårdgarantin och bedriva säker vård med mindre personal.

– Det kommer att bli tuffare, men vår uppriktiga mening är att hantera det här på ett klokt sätt. Det är inget idiotstopp på anställningar, svarade biträdande landstingsdirektören Sven Nilssons när han fick frågan om det nu blir tufft att jobba inom landstinget i Dalarna.

Avesta och Ludvika drabbas

Det enskilt största sparförslaget gäller lasarettet i Ludvika. Där ska dagkirurgin läggas ner. Medicin- och geriatrikavdelningen har i dag 46 vårdplatser som ska krympas till sex. Avesta blir i sin tur av med två eller tre vårdcentraler. Med syftet att hitta fler samordningsmöjligheter ska en översyn av all primärvård i länet göras.

Det var i början av februari som det stod klart att landstinget i Dalarna led av ett stort budgetunderskott. Beskedet kom som en överraskning för landstingsledningen som hade förväntat sig ett plusresultat för 2010. Många åtgärder som nu snabbt genomförs är tänkta att spara pengar på kort sikt. På listan över sparförslag finns därför stort som smått.

• Rabatterade patientavgifter för 65-åringar och äldre tas bort.
• Omskärelse, sterilisering och specialistlivsmedel kommer inte längre att subventioneras.
• Vuxenpsykiatrin koncentreras till fem orter.
• Avgift införs för ambulanstransport.
• Avgift införs när patienter uteblir.
• Stopp för inköp av kontorsmaterial.

Dessa förslag, bland flera, ska nu landstingspolitikerna ta ställning till. En slutgiltig åtgärdsplan kommer att presenteras i slutet av mars. Men under dagens presskonferens framgick det tydligt att landstingsrådet Ingalill Persson (s) var nöjd med förslagen.

– Nu krävs mod att genomföra detta.