– Vi har för länge sedan passerat gränsen för vad som är acceptabelt, det här är en jätteproblematik, säger en upprörd Marita Tenggren på Vårdförbundet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Risker för patientsäkerheten

Efter att ha granskat de nio västsvenska akutsjukhusen slår Socialstyrelsen fast att överbeläggningar är vanliga vid samtliga sjukhus.

Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/ SU Östra, Alingsås och Mölndal är tillgången på vårdplatser så liten att det innebär risker för patientsäkerheten, säger Socialstyrelsen i sin rapport.

– Vi har i åratal tjatat om problemet med överbeläggningar, ändå händer ingenting, säger Marita Tenggren.

Hon berättar att det finns tre tomma vårdavdelningar i beredskap som står färdiga att öppnas om det blir för många överbeläggningar. Sjukhuset har en handlingsplan för hur det ska gå till.

– Men med alla restriktioner och förbehåll som finns så öppnas de här extra platserna väldigt sällan. Det ser snyggt ut på papperet, men betyder i praktiken ingenting, säger Marita Tenggren.

Utrustning och ringklocka saknas

Socialstyrelsens inspektion vid Östra sjukhuset visar att patienter utlokaliseras till avdelningar där personalen inte haft rätt kompetens för att vårda dem. Ofta saknas syrgas/sugutrustning och ringklocka vid vårdplatserna.

I Mölndal anpassas bemanningen inte till vårdtyngden och även här har personal saknat kompetens att vårda patienter som utlokaliserats.

Till Göteborgs-Posten säger Mats Tullberg, chefsläkare vid SU, att överbeläggningarna är ett stort bekymmer och att utlokaliseringen av patienter till andra avdelningar inte är bra.

– Vi försöker utlokalisera de patienter som har minst vårdbehov, bland annat färdigbehandlade patienter som väntar på kommunplats. Som mest har vi haft 80-talet väntande, säger Mats Tullberg till GP.

Marita Tenggren har sin slutsats klar:

– Vi behöver fler vårdplatser!