Samverkansproblemen har lett till att placerade ungdomar, framför allt i den psykiatriska vården, inte har fått vård i tid.

Ett annat problem är att ungdomar inte alltid delgivits beslut om isolering, vilket betyder att de inte heller haft någon möjlighet att överklaga.

Institutionerna informerade

– Efter att ha samtalat med ungdomarna har vi gjort tydligt för berörda institutioner att personalen behöver följa upp händelsen kring avskiljningen med ungdomarna efteråt. De behöver förstå varför insatsen sattes in och få prata om sina upplevelser, säger Margareta Florin, inspektör vid Socialstyrelsen.

Det finns också ungdomar som känt sig trakasserade av personal eller mobbade av andra placerade ungdomar.

Gott helhetsbetyg

Men bristerna till trots tycks SiS, Statens institutionsstyrelse, som ansvarar för ungdomshemmen, göra ett bra jobb i stort, enligt Socialstyrelsen. Granskningen visar att ungdomarna inom tvångsvården känner sig trygga och lyssnade till.

– Det är glädjande att få ett kvitto på att det vi gör i allt väsentligt är korrekt. Det inspirerar oss att fortsätta vårt idoga arbete med hög rättssäkerhet och att bli ännu bättre på dokumentation, säger SiS generaldirektör Ewa Persson Göransson.