Den sistnämnda sjuksköterskan jobbar på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och har redan polisanmälts. Den andra sjuksköterskan, som tidigare var anställd inom psykiatrin på Universitetssjukhuset i Linköping, kommer att polisanmälas. Hennes dataintrång upptäcktes vid en logguppföljning som psykiatrin gjorde förra året.

Med dessa fall är Landstinget i Östergötland uppe i fyra polisanmälda fall av olovligt dataintrång bland anställda under 2010.

Ett av de tidigare fallen resulterade i en fällande dom. Det var en läkarsekreterare inom närsjukvården som dömdes till 3 000 kronor i böter. Det andra lades ner redan under förundersökningen.

Totalt gjorde landstinget förra året uppåt 1 800 stickprov för att kontrollera eventuella dataintrång.