– Alla parter är förstås väldigt glada att det löst sig, säger Agneta Johansson, Vårdförbundets ombudsman i Dalarna

Det var i mitten av december som Hedemora kommunfullmäktige klubbade igenom den sparbudget som innebar att var tredje sjuksköterska skulle sägas upp. Arbetena var hotade för sju av de 24 sjuksköterskorna.

Veckan före jul började Vårdförbundet förhandla om hur neddragningarna skulle gå till. När man inte kunde enas ajournerades mötet till den sista januari.

Det mötet sköts dock upp eftersom kommunen strax före hade inlett diskussioner med några av sjuksköterskorna om alternativa lösningar i form av avgångsvederlag och pensioner.

Men när förhandlingarna återupptogs i slutet av förra veckan stod det klart att inga utköp eller pensionsavgångar behövdes när det inte längre fanns någon övertalighet i sjuksköterskegruppen.