EU:s kamp mot förfalskade läkemedel får på flera sätt konsekvenser för billiga kopierade läkemedel, så kallad generika, avsedd för behövande i utvecklingsländer.

Frågan fick stor uppmärksamhet 2008 då det blev känt att tullen i Holland beslagtagit tre partier generika på transit genom Europa.

Hjälporganisationer reagerade starkt och EU lovade bot och bättring, men i stället skärps nu lagen mot förfalskade mediciner ytterligare.

– Risken för att generiska läkemedel avsedda för utvecklingsländer stoppas och förstörs vid EU:s gränser är fortfarande stor, säger Carl Schlyter (MP), svensk EU-parlamentariker och vice ordförande i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Han är kritisk till att EU fokuserar mer på att stoppa falska mediciner än att underlätta för utvecklingsländer att komma över billiga livsnödvändiga kopierade läkemedel.

– Även fattiga länder är offer för förfalskade mediciner. Men deras största problem är att de inte har några mediciner alls, säger han.

Spårbara förpackningar

Bland annat inför EU nu att läkemedelsförpackningar ska ha serienummer och vara spårbara. I ett första skede gäller detta krav endast receptbelagd medicin som löper stor risk för förfalskning, exempelvis Viagra. Men kommissionen ska även utreda om den nya lagen också ska gälla andra läkemedel.

Hot mot hälsoutvecklingen

Stora hjälporganisationer som Läkare utan gränser och Oxfam är djupt kritiska till hur EU hanterar frågan om förfalskade läkemedel.

I en ny rapport från Oxfam lyfts behovet av billiga kopierade läkemedel i utvecklingsländerna fram. Genom att fokusera på patent och skydd mot förfalskningar går man de stora läkemedelsföretagens ärende och motverkar hälsoutvecklingen i fattiga länder, anser Oxfam. 

Läkemedelsfrågan är en het potatis på fler sätt. Just nu arbetar EU och Indien på ett nytt handelsavtal. Mycket i diskussionerna hålls hemligt, men det är känt att frågan om kopierade mediciner är kontroversiell eftersom Indien är en stor producent av generika och vill behålla möjligheten att kopiera icke patentskyddade läkemedel som går att sälja relativt billigt.

Nya krav på internetapotek

EU-parlamentet väntas fatta beslut om den nya lagen mot falska mediciner i dag. En lag som även ska försvåra oseriös handel med läkemedel på internet. Ett krav på att alla som säljer läkemedel genom e-handel ska vara godkända av EU införs. Det kommer att synas genom att internetapoteket får en särskild EU-logga.

– Det är i alla fall något positivt, säger  Carl Schlyter.