– Vi vet väldigt lite, men det pågår mycket spekulationer. Det blir så när man inte har en öppen dialog med den fackliga organisationen, säger Annika Wåhlin, Vårdförbundets avdelningsordförande i Blekinge.

Strax före jul sade hälso- och sjukvårdförvaltningen i Blekinge upp alla arbetstidsmodeller. Tidigare under hösten kom även beskedet att alla scheman skulle ses över, att det var anställningsstopp, övertidsförbud och inköpsstopp, bland annat.

Att ekonomin var dålig visste alla då. Men inte att landstinget gått med så mycket som 260 miljoner back under 2010.

När det beskedet kom i början av februari sade landstingsdirektören Jan Svanell upp sig (men han sitter kvar tills en ersättare är på plats). En vecka senare fick hälso- och sjukvårdsdirektören Jan-Olof Henriksson lämna sina arbetsuppgifter med omedelbar verkan.

Oro bland vårdpersonalen

För Vårdförbundets medlemmar är osäkerheten stor just nu, berättar Annika Wåhlin.

Konsultföretaget Ledningsbolaget har under 2010 tittat över landstingets organisation för att komma med förslag på omorganiseringar och besparingsåtgärder i sjukvården Blekinge.

Men någon rapport från Ledningsbolaget har ännu inte presenterats och Vårdförbundet och övriga fackliga organisationer har fått stå helt utanför arbetet med organisationsöversikten.

Istället sprids rykten, bland annat att deltidsanställda ska få börja arbeta fler och kortare arbetspass för att det gynnar verksamheten. När och om detta ska införas vet ingen utanför landstingsledningen.

Bland anställda deltidsarbetare är oron stor för att de med flera korta arbetspass blir mer uppbundna och därmed inte kan fylla ut sina deltidstjänster med inhopp på andra ställen.

Kortsiktigt tänkande

I mars går de uppsagda arbetstidsmodellerna ut. Vad som kommer istället är  oklart.

– En arbetstidsmodell kräver ett kollektivavtal. Eller att man tecknar avtal med individen. Arbetsgivaren pratar om att en ny arbetstidsmodell ska införas i mars, men vi vet inget om den, säger Annika Wåhlin som ser landstingets toppstyrning som en orsak till att ekonomin gått åt skogen.

– Man har tittat på fel saker. Man har inte haft någon delaktighet bland medarbetarna, bara fokuserat på ekonomin och tänkt kortsiktigt istället för att utgå från verksamheten och försöka få den hållbar på lång sikt, säger hon.