Mitt i pågående avtalsförhandlingar mellan SKL och Vårdförbundet visar det sig att landsting och kommuner får betydligt större skatteintäkter än beräknat. Hela fem miljarder kronor mer för 2011 och 2012.

Rekordartad tillväxt

– Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekordartad 2010 och sysselsättningen har ökat mer än vad vi tidigare trott, säger SKL:s chefsekonom Mats Kinnwall.

Det låter bra, tycker Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Persson som hoppas att det ska ge mer utrymme för satsningar på ökad kompetens hos personalen och bättre arbetsförhållanden.

– De tidigare ekonomiska problemen hos landsting och kommuner har ju inneburit besparingar med kraftigt försämrad arbetsmiljö och sämre arbetstider för våra medlemmar.

Svag respons i förhandlingarna

Enligt Kerstin Persson har Vårdförbundet fått en ganska svag respons från SKL när det gäller kraven i de pågående avtalsförhandlingarna. Hon har heller inte sett att SKL har visat att de är beredda att satsa på en uppvärdering av yrkena för att behålla sina anställda och kunna attrahera den unga generationen.

– Som löneläget är i dag lockas inte de unga att satsa på vårdutbildningar säger Kerstin Persson.

I ett nyhetsbrev från SKL skriver organisationens VD, Håkan Sörman, om hur man tänker sig att locka nya medarbetare. Hen berättar att man jobbar intensivt med att förändra bilden av välfärdsjobben och skriver att SKL ska göra en fyraårig kommunikationssatsning som ska rikta sig till unga.

Han nämner ingenting om löneläget.