Är du en av dem som sympatiserar med de läkare som klagar över att tvingas bära kortärmat i stället för långärmade rockar? Då kanske du fått vatten på din kvarn av en ny studie som publiceras i Journal of Hospital Medicine.

I den fann man att bakteriemängden på kortärmade och långärmade rockar är lika stor efter åtta timmars användning. Artikelförfattarna drar därför slutsatsen att smittspridning inte stoppas av att sjukhuspersonal byter sina långärmade kläder mot kortärmade.

Smittskyddsinstitutets rikshygiensjuksköterska Inga Zetterqvist är dock av en annan åsikt.

Handdesinfektion i fokus

– Att regler om kortärmat införts handlar också om att ha en korrekt handdesinfektion, vilket är svårare med långa ärmar. Men studien har inte tittat på det alls, vilket författarna medger, även om det nämns att sjukhuspersonalen har en god följsamhet avseende handhygien, säger hon.

I studien följdes två grupper läkare. I den ena gruppen satte läkarna dagligen på sig en ren, kortärmad uniform; i den andra fortsatte de att använda sin vanliga långärmade rock.

Resultatet visar att det efter åtta timmars användning inte fanns några signifikanta skillnader i kontaminering mellan de olika gruppernas plagg, samt att kläderna kontaminerades redan efter några timmars användning.

Spännande studie

– Min reflektion är att sätter man på dig en ren skjorta så är den ren åtminstone ett tag, men sätter man på sig en smutsig så är den kontaminerad redan från början. Det är en spännande studie, men inget vi går ut och ändrar några riktlinjer för, säger Inga Zetterqvist.

Studien har inte heller jämfört smittspridningen från långärmade läkare med en från kortärmade kollegor, vilket Inga Zetterqvist har mer förståelse för.

– Det är förstås en svår sak att mäta, men det borde vara så att smittspridningen minskar ju färre kontaktytor, dvs. kortare ärmar, det finns mellan läkare och patient, säger hon.

Vad anser du om att några av de medverkande läkarna enligt artikeln inte tvättade sina rockar oftare än var åttonde vecka?

– Man kan ju hoppas att de sköter sin handhygien bättre än bytet av rockar.