Svenska forskare har gjort mätningar på plats i Hyderabad i Indien. De  har hittat mängder av olika läkemedelssubstanser i vattendrag och dricksvattenbrunnar, rapporterar Ekot.

Forskarna slog larm för flera år sedan. Även om inga studier har gjorts av hur läkemedelsutsläppen påverkar människors hälsa talar en Greenpeace-rapport om en 11 gånger ökad risk för cancer och 16 gånger för hjärtsjukdom i byarna runt medicinfabrikerna.

Fyra av de största tillverkarna av svenska läkemedel finns i Hyderabad.

Läkemedelsverket miljökontrollerar inte läkemedel som säljs i Sverige.