Antalet män och kvinnor som röker dagligen minskar stadigt, Under 2009 rökte cirka 10,3 procent av svenskarna jämfört med 11,5 procent året innan.

Även importen av cigaretter har minskat. Cigaretter som förs in av folk som varit på resa utomlands minskade med 30 procent år 2009 jämfört med 2008. Köpta smuggelcigaretter minskade under samma period med 38 procent.

I vilka åldrar rökningen minskar mest och om det finns grupper där rökningen ökar har inte undersökts. Men i Folkhälsoinstitutets rapport Tonåringar om tobak. Vanor, kunskaper och attityder 2010 sägs att andelen unga rökare fortsätter att minska totalt sett, men att minskningen går långsammare än förut.