Jämförelsen omfattar 73 sjukhus och baserar sig på en sammanställning av data från www.vantetider.se och Öppna jämförelser. Universitetssjukhuset i Linköping är det enda regionsjukhus som placerar sig bland de tio bästa.

På övre delen av listan hittar man annars typiska länslasarett och två mindre länsdelslasarett.

De 48 akutsjukhus som har dygnet runt-kirurgi och förlossningsverksamhet presenteras i en särskild analys.

Enligt Arne Björnberg, utvecklingschef på Health Consumer Powerhouse som gjort sammanställningen, påverkas rangordningen i några fall mycket av brister i rapporteringen från sjukhus i Norrbotten och Stockholm.