I Sverige skadas och omkommer varje år omkring etthundra barn under 18 år. Skador är den enskilt vanligaste dödsorsaken. Det som oftast ligger bakom de dödande skadorna är självmord eller 
olyckor i trafiken, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Trafiken orsakar en tredjedel av alla dödsbringande skador. Av de 30 barn som varje år omkommer i trafiken är 70 procent pojkar. Mer 
än tre fjärdedelar är tonåringar.

En tredjedel självmord

Lika många barn som dör i trafiken varje år tar sitt eget liv. Självmord är lika vanligt bland flickor som bland pojkar. Men att 
skära sig eller på andra sätt avsiktligt skada sig själv så illa att 
det krävs sjukhusvård är vanligare bland flickor.

Fallolyckor är den enskilt vanligaste orsaken till att barn och 
ungdomar behöver söka vård. Ofta sker dessa skador när barnen idrottar.

Dödliga skador minskar

Totalt sett minskar antalet dödsfall på grund av skador.

– De senaste 40 åren har antalet barn som årligen avlider på grund av 
skador minskat från fler än 400 i början på 1970-talet till under 100 
de senaste åren, säger Anders Tennlind, statistiker på Socialstyrelsen.