Arbetar du som skolsköterska och träffar många barn och ungdomar som skolkar, mår dåligt, berättar att de snattat eller haft en tidig alkoholdebut? Enligt två färska avhandlingar kan ovanstående beteenden alla kopplas till användning av droger senare i livet.
 
En av dem, från Göteborgs universitet, har undersökt alkohol- och droganvändning hos kvinnor i 20-55-årsåldern och kopplat detta till självupplevda faktorer i vardagslivet, inklusive barndomen.

Fördubblad risk
 
– Vi såg ett starkt samband mellan tidiga beteenden och problemdrickande och användning av droger. Risken var mer än fördubblad, säger Christina Andersson, som skrivit avhandlingen.
 
Hon vill uppmana skolsköterskor att vara uppmärksam på hur barnen mår och stimulera dem till att hitta intressen och utforska sina förmågor.
 
 – De som har varit engagerade och nöjda i vardagslivet i vuxen ålder är de som har minst riskfylld konsumtion, säger Christina Andersson.
 
Sömnproblem en varningssignal

Beteendevetaren Anna-Karin Danielsson visar i sin avhandling från Karolinska institutet att den som i 13-årsåldern röker, skolkar och omger sig med drickande kamrater löper en större risk att falla in i ett riskfyllt alkoholbruk också under de sena tonåren. Bland de könsskillnader som studien hittade finns att magont, huvudvärk och sömnproblem bland flickor kunde kopplas samman med alkoholkonsumtion.

 – Viktigt är att påpeka att risken för hög alkoholkonsumtion minskas avsevärt genom att föräldrar engagerar sig i vad ungdomen gör och med vem den umgås. En stabil relation mellan barn och förälder kan ha en skyddande effekt också när riskfaktorer är närvarande, säger Anna-Karin Danielsson.