Bristande ledarskap, hög arbetsbelastning, otillräcklig introduktion av ny personal, obefintligt arbetsmiljöarbete och brister i den fysiska arbetsmiljön.

Listan på problem som Vadstenas sjuksköterskor i kommunal tjänst vill ha åtgärdade är lång som en vinternatt.

– Vi har diskuterat problemen sedan tidigt i höstas och försökt hitta lösningar, men nu när våra medlemmar upplever att ingenting händer fick vi nog och krävde svar av kommunen, säger sjuksköterskan och huvudskyddsombudet Patrizia Bjerkegren.

Hot om repressalier

I sjuksköterskornas framställan till kommunledningen skriver de bland annat att chefen inte lyssnar, att det förekommer hot om repressalier, ifrågasättande av medicinska beslut och att det saknas riskanalyser i verksamheten.

De anser att att patientsäkerheten är i fara och att en stressad, orolig, deprimerad, utbränd eller utmattad sjuksköterska till slut kommer att göra något fel och kanske orsaka en patient skada.

– Man känner sig otillräcklig hela tiden. Med stressade sjuksköterskor ökar risken för att göra fel. Så vi får se vad ledningen föreslår när vi ska träffas den 21 februari, säger Patrizia Bjerkegren.

Om ledningen inte kommer till rätta med problemen vill sjuksköterskorna driva ärendet vidare till Arbetsmiljöverket.