I Göteborg har patienter som på grund av överbeläggningar placeras i korridorerna utrustats med kastrullock och sked för att kunna larma när de behöver hjälp.

Lars Cronstaaf, som håller på att utbilda sig till röntgensjuksköterska, anser att den främsta anledningen till överbeläggnigarna är att det är lekmän som fattar besluten, allt från beställarorganisationen till utförandeorganisation.

När dessa lekmän, regionens politiker, indignerat kräver fler vårdplatser drar Lars Cronstaaf slutsatsen att de antingen inte har känt till sjukhusens överbeläggningar eller att de har vetat men inte gjort något.

I det första fallet är de inkompetenta, i det andra försumliga. Politiker ska inte leka vård, skriver han och hävdar att det enda raka är att följa Norges exempel och avskaffa landstingen och regionerna och överlåta ansvaret på staten och Socialstyrelsen.